Ryhmät

Ryhmät kokoontuvat

2019–2020

Kokoontumisajat sovitaan ryhmän jäsenten ja muun lippukunnan kanssa erikseen elokuussa.

Sudenpentulaumat

Liukuvat Pingviinit (LiPit), johtajat Krista, Maija ja Leena 1.lk Keskiviikkoisin klo 17:30 – 19:00

Suloiset Saukot (SuSat), johtajat Suvi ja Tuuli

2.lk

Maanantaisin klo 17:30 – 19:00

Hilpeät Pandat (HiPat), johtajat Leena, Kati ja Salla (ryhmä täynnä)

3.lk

Tiistaisin klo 18:30 – 20:00

Seikkailijajoukkueet

Chillaavat Liito-oravat (ChiLit), johtajat Annika ja Hanne (ryhmä täynnä) 4.lk Torstaisin klo 18:00 – 19:30 
Naamioituneet Kilpikonnat (NaKit), johtajat Miia ja Manar (ryhmä täynnä) 5.lk Maanantaisin klo 18:00 – 19:30 

Tarpojavartiot

Meikkaavat Mursut (MeMut), johtajat Taru ja Elli (ryhmä täynnä) 6.lk Maanantaisin klo 19:00 – 20:30 
Haaveilevat Haukat (HaHat), johtajat Ilona ja Jenni 7.lk Torstaisin klo 18:30 – 20:00
Paukkuvat Puput (PaPut), johtajat Elli ja Ilona 8. ja 9.lk Keskiviikkoisin 19:30 – 21:00

Samoajavartiot

X-identti (toinen aste)

 

Kultatoffeet (toinen aste)

Vaeltajavartiot

Pikkuperunat

000Snäp

Ikäkaudet

Sudenpennut
Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa akela. Lauma kokoontuu viikoittain. Sudenpentuikäkausi kestää kolme vuotta.

Seikkailijat
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo. Joukkue kokoontuu viikoittain. Seikkailija ikäkausi kestää kaksi vuotta.

Tarpojat
Tarpojiksi kutsutaan 13–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Tarpojavartiota johtaa samoajaikänen vartionjohtaja, jonka tukena toimii kokenut johtaja – luotsi. Tarpojaikäkausi kestää kolme vuotta.

Samoajat
Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajavartio kokoontuu noin kerran viikossa. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Aikuinen luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan ja samoajavartion kanssa.
Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajaikäkausi kestää kolme vuotta.

Vaeltajat
Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita. Vaeltajavartio kokoontuu epäsäännöllisesti. Vaeltajat toimivat johtajina ryhmissä ja/tai ovat pestattuja muihin lippukunnan pesteihin. Vaeltajat osallistuvat kursseille ja erilaisiin tapahtumiin.

Aikuiset
Aikuiset ovat yli 22-vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat lippukunnassa erilaisissa pesteissä tai ovat pestattuja piirissä. Ilman aikuisia partioliike ei toimisi. Aikuiset osallistuvat erilaisille kursseille ja tapahtumiin ja kehittävät itseään oman mielensä mukaan. Lippukunnassa on myös aloittanut uusi aikuisvartio keväällä 2018.

Aikuiset partiossa

Tammero Kilta on lippukuntamme taustayhteisö, joka tukee toimintaamme niin taloudellisesti kuin toimimallakin. Tammero Kilta muodostuu Tammeron vanhoista aktiivijohtajista.

Partiolaisten huoltajat ja muut läheiset voivat auttaa mm. leireillä keittiössä, pitää huolta lippukunnan varusteista, osallistua varainhankintaan, toimia kuskina tai vaikkapa kouluttautua johtajaksi lippukuntaan ja järjestää ohjelmaa – tapoja osallistua on niin monia kuin on ihmisiäkin.

Tammeron uuteen aikuispartioryhmään pääsevät mukaan kaikki halukkaat vanhemmat ja muut partiohenkiset aikuiset, jotka jo kuuluvat Tammeroon tai liittyvät siihen. Aikaisempaa partiotaustaa ei tarvitse olla. Ryhmässä retkeillään ja tehdään yhdessä asioita partiohengessä. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä Leena Partaseen (leenapa77(a)gmail.com).