Tammerosta

Tammero ry on tampereen seudun vanhin partiotyttölippukunta. Tammero toimii nykyään Koillis-Tampereella ja ikäkausitoimintaa löytyy sudenpennuista vaeltajiin. Myös aikuiset ovat tervetulleita toimintaan!

Partio on maailmanlaajuinen nuorisoliike, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista terveitä, aktiivisia ja vastuuntuntoisia ihmisiä. Partio on vapaaehtoistoimintaa, jossa vanhemmat partiolaiset johtavat nuorempia.

Partion johtamisjärjestelmässä vastuuta annetaan nuorille. Muita keskeisiä periaatteita partiotoiminnassa ovat yhdessä päättäminen, elämyksellisyys, toisten auttaminen, ryhmässä toimiminen, tekemällä oppiminen ja erähenkinen toiminta luonnossa.

Tammero ry on Loistolippukunta. Loisto on osoitus lippukunnan toiminnan laadusta. Loiston myöntäminen perustuu lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laadun arviointiin suhteessa partion kasvatustavoitteisiin ja arvopohjaan, partio-ohjelmaan sekä partiomenetelmään. Arvioinnin pohjana on joukko kriteereitä, jotka liittyvät yhteisöllisyyteen ja yksilöllisyyteen, partio-ohjelman toteuttamiseen, laadukkaaseen johtamiseen sekä lippukunnan viestintään ja organisointiin.